Privacy

Privacy beleid van:

Van der Slot Invest S.L.  (handelend onder DeCasas Costa Blanca)

Calle Sondeo 9 apt. 124

03590 Altea

Tel.: 0031-645660367

e-mail: info@decasas-costablanca.eu

Correspondentieadres Nederland

H. Heukelsweg 14

1331 EB Nederland

In deze privacyverklaring wordt onder DeCasas Costa Blanca verstaan: Van der Slot Invest S.L.  en iedere tot Van der Slot Invest S.L. behorende entiteit waarvoor deze privacy overeenkomst geldt.


DeCasas Costa Blanca is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Dick van der Slot, te bereiken via bovenstaande e-mail of telefoonnummer.
DeCasas Costa Blanca hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens klanten welke door ons worden verwerkt:
- Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens die u verstrekt op het informatieformulier van onze website,  via e-mail of persoonlijk, niet langer dan strikt noodzakelijk is om u te bereiken. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Persoonsgegevens die verstrekt zijn t.b.v. boekingen en betalingen, worden  minimaal volgens de wettelijke termijn en maximaal 10 jaar bewaard. Wij bewaren uw gegevens maximaal  10 jaar,  omdat wij  in de toekomst u ook zo goed mogelijk van dienst te willen zijn.
Indien u het wenst kunt u uw gegevens op verzoek eerder, behoudens de wettelijke termijn,  laten verwijderen (zie Recht op inzage, correctie of verwijdering.

Doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken:
DeCasas Costa Blanca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over onze diensten en producten

- U te informeren  over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
- Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Behandeling verstrekte persoonsgegevens:
DeCasas Costa Blanca draagt er zorg voor dat persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per e-mail of in persoon, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Informatie producten en diensten

Indien u bij ons geregistreerd staat mogen wij u benaderen om u te informeren over diensten en producten van Van der Slot Invest S.L. Bij elke mailcontact kunt u via het aanvinken van het vakje 'schrijf mij uit' aangeven dat u geen mails met diensten en producten van DeCasas Costa Blanca wilt ontvangen. U wordt dan van de maillijst verwijderd.

Website

Foto's van uw verblijf ,kunnen na goedkeuring door u, op onze  website worden gepubliceerd.

Deze foto's worden gepubliceerd zonder vermelding van NAW gegevens. Indien u de foto's van onze website verwijderd wilt hebben kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@decasas-costablanca.eu. Wij verwijderen uw foto's dan zo spoedig mogelijk.

Facebook en ander sociale media

Foto's van uw verblijf, kunnen na goedkeuring door u, op onze Facebookpagina  worden gepubliceerd.

Deze foto's worden gepubliceerd zonder vermelding van uw NAW gegevens.

Door u zelf geplaatste foto's en berichten vallen niet onder verantwoording van DeCasas Costa Blanca . Decasas Costa Blanca behoudt altijd het recht om foto’s en berichten te  verwijderen of te laten verwijderen.


Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of door ons te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DeCasasas Costa Blanca.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@decasas-costablanca.eu.  We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging (persoons) gegevens:
DeCasas Costa Blanca maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
 
Op de site www.decasas-costablanca.eu staan hyperlinks naar andere websites. DeCasas Costa Blanca is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar DeCasas Costa Blanca verwijst. Ook is DeCasas Costa Blanca niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Ter analyse van onze website gebruikt DeCasas Costa Blanca het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarvoor heeft DeCasas Costa Blanca een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Shopfactory  Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;
Verder maakt DeCasas Costa Blanca op haar website  geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 
Wijzigingen
DeCasas Costa Blanca behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.